Stavebné materiály
Designové vybavenie
Služby k stavbe vybavenia
wedi in practice
wedi aktuálne
Downloads
Partner
Kontakt
wedi-medzinárodne
Services
Engagement & Nachhaltigkeit

wedi GmbH
Zatupujúci jednateľ: Stephan Wedi, Fabian Rechlin
Hollefeldstr. 51
D-48282 Emsdetten

Tel.: +49 (0)2572 156 0
Fax: +49 (0)2572 156 133
E-Mail: info@wedi.de
Internet: www.wedi.de

Registrujúci súd:

Zapísaný v obchodnom registri obvodného súdu Steinfurt

Identifikačné číslo:

HRB 3782

Daňové identifikačné číslo podľa § 27 nemeckého zákona o dani z obratu:

DIČ: DE 124394248

Otázky a pripomienky posielajte na: info@wedi.de

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 10 odsek 3 MDStV (Štátna zmluva o mediálnych službách):

Stephan Wedi
wedi GmbH
Hollefeldstr. 51
48282 Emsdetten

Upozornenie o ručení:

Napriek dôkladnej kontrole obsahu neručíme za obsahy na externých odkazoch. Za obsah na odkazovaných stránkach zodpovedá výhradne ich prevádzkovateľ.

Realizácia:

deltacity.NET
Gesellschaft für multimediale Kommunikation mbH & Co. KG
Web: http://www.deltacity.NET

© Všetky práva vyhradené wedi 2010

Optimalizované pre Internet Explorer od verzie 6.0 a Firefox od 1.5 pri minimálnom rozlíšení 1024x768.

Všetky práva vyhradené. Informácie sú vlastníctvom wedi GmbH. V dobe zverejnenia sa jedná o najnovšie informácie. Záruka aktuálnosti, správnosti a kompletnosti poskytnutých informácií a údajov je vylúčená. To platí aj pre ostatné internetové stránky, na ktoré sa odkazuje pomocou hypertextových odkazov. Za obsah takýchto stránok nie je wedi GmbH zodpovedná.

Informácie na internetových stránkach nie sú v žiadnom prípade právnou zárukou. Wedi GmbH si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie predložených informácií alebo údajov. Z popísaných tematických oblastí nie je možné vyvodiť žiadne právne nároky. Zvýhodnené ponuky sú vo všetkých dieloch nezáväzné.

Wedi GmbH neručí za priame ani nepriame škody, ktoré vzniknú využitím informácií a údajov poskytnutých na týchto internetových stránkach. Práva a povinnosti medzi wedi GmbH a užívateľom internetovej stránky alebo treťou osobou neexistujú.

Obsahy wedi GmbH sú chránené autorskými právami. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora nie je dovolené obsahy, alebo ich časti rozmnožovať a/alebo ich zverejňovať, či ukladať do informačného systému.

Všetky informácie a údaje, ich použitie ako aj akákoľvek činnosť, dovolenie a opomenutie spojené s internetovou stránkou GmbH podliehajú výhradne nemeckému právu s vylúčením medzinárodného práva. Miesto plnenia a výhradné miesto súdu je Emsdetten.