Stavebné materiály
Designové vybavenie
Služby k stavbe vybavenia
wedi in practice
wedi aktuálne
Downloads
Partner
Kontakt
wedi-medzinárodne
Services
Engagement & Nachhaltigkeit

Kročajové izolačné dosky pre rovné podklady

wedi Nonstep Plus

  • Kročajová izolácia z 6 mm recyklovaného gumového materiálu a XPS vločiek, spojené polyuretánom
  • špeciálne pre tuhé a rovné podklady.
  • zlepená s 6 mm stavebnou doskou wedi pre stupňový spoj na drážku.
  • Miera zlepšenia kročajovej nepriezvučnosti pod keramickými obkladmi:16 db

Rýchle spracovanie

Po celoplošnom armovaní pomocou armovacej pásky wedi Tools sa môže bez ďalších úprav priamo pokladať dlažba. Jediná výnimka: nerovnosti podlahy, ktoré je nutné najprv vyrovnať vhodnou tmeliacou hmotou.

Bild
Pred pokladaním položte dookola okrajovú izolačnú pásku. Nerovnosti podkladu pred pokladaním vyrovnajte.
Bild
Pokladanie kročajových izolačných dosiek. Pokladajte v tehlovej väzbe a vyvarujte sa krížových škár.
Bild
Mazaninový podklad je kompletne obložený, armovaný pomocou armovacej pásky wedi Tools, zatmelený lepidlom na dlažbu wedi 320 a pripravený na položenie dlažby.