Stavebné materiály
Designové vybavenie
Služby k stavbe vybavenia
wedi in practice
wedi aktuálne
Downloads
Partner
Kontakt
wedi-medzinárodne
Services
Engagement & Nachhaltigkeit

Tvarovateľné stavebné dosky

Stavebná doska wedi Construct

Naše tvarovateľné stavebné dosky sú narezané v našej výrobni a umožňujú vytvorenie individuálnych tvarov ako napr. oblúkov a línií v tvare hada.

Pri vytváraní oblých tvarov pomocou stavebnej dosky wedi Construct sú pre Vás všetky možnosti otvorené: Či už hľadáte malé polomery alebo polkruhové riešenia, stavebná doska Construct Vám necháva dostatok voľného priestoru pre takmer akékoľvek využitie.

Stavebné dosky Construct vykazujú nezávisle na forme spracovania obvyklú vysokú kvalitu značky wedi, a to čo sa týka ochrany proti vlhkosti aj izolácie – to Vám umožní kreatívne vytváranie priestorov pri zachovaní vysokého technického štandardu.

Bild Bild

Bild Bild

Bild Bild